12.03.2020

Plata taxelor

12.03.2020

 

  Taxa de studiu se poate plăti cu ordin de plată prin institutii de credit (bănci) către trezoreria Craiova 

  Beneficiar: UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA

  COD FISCAL: 10815397

  Contul este următorul: RO36TREZ29120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Craiova

  Se specifică pe ordinul de plată numele, prenumele, facultatea, anul, ce reprezinta suma.

©2020  Proudly created with Wix.com